utorok , február 19 2019
Domov / Tvoje vedomosti / Senzory a identifikácia (stránka 2)

Senzory a identifikácia

RFID – Čítacie zariadenie (čítačka – reader)

Hlavnou funkciou čítacieho zariadenia je schopnosť čítania uložených dát a komunikácie s tagmi. Priebeh spočíva v zachytávaní dát vysielaných z aktívnych alebo pasívnych tagov, načítania dát, ktoré boli predtým uložené, ich následne odoslanie na zápis a spracovanie riadiacej jednotke. Čítacie zariadenia s vyšším stupňom inteligencie majú schopnosť filtrácie redundantných dát, odrazov rôznych signálov, alebo rozpoznávania už raz …

Čítaj viac

EPC Elektronický kód produktu (RFID)

Ide o elektronický kód v skratke (EPC), vďaka svojej štruktúre ho môžeme zaradiť medzi univerzálne identifikátory, pomocou ktorých dokážeme prideľovať jedinečnú identifikáciuurčitým fyzickým objektom. Ich identita je navrhnutá tak, aby sa odlišovala a bola jedinečná medzi všetkými fyzickými objektmi a všetkými kategóriami takýchto objektov na celom svete. V jednoduchosti si môžeme tento kód predstaviť ako …

Čítaj viac

Čiarové kódy – úvod

Najrozšírenejšou oblasťou identifikačných technológií sú čiarové kódy. Optické identifikačné postupy kódujúce dáta prostredníctvom farebných oblastí rôznej šírky alebo kontrastu, poprípade farbou odlíšiteľných plôch. V dobe kedy vznikol pojem čiarový kód sa používalo jednorozmerné (1D) kódovanie, v ktorom má kódový obrazec podobu rady čiar a medzier rôznej šírky, poprípade i rozdielnej …

Čítaj viac

Jednorozmerné čiarové kódy

Dáta takto vytvorených čiarových kódov sa kódujú len v jednom smere. Jednorozmerný čiarový kód vyhotovený polygraficky je historicky jeden z najstarších typov. Čiarové 1D kódy vytvárané čierno tiskom sa najčastejšie využívajú k identifikácií výrobkov. Kódy ako EAN a univerzálny produktový kód (UPC), zaznamenali širokú oblasť využitia v poštových, logistických či kuriérskych službách. Zakódovanie informácie ma …

Čítaj viac

Dvojrozmerné čiarové kódy

Kód 2D alebo maticový kód je čiarový kód, ktorý nesie informáciu ktorá je strojovo čitateľná. Podobne ako 1D kódy sú aj 2D kódy zhotovené zo svetlých a tmavých plôch, ale v prípade týchto kódov dochádza už aj k zhotovovaniu farebných plôch. Usporiadanie nie je v jednom, ale už dvoch smeroch. Umožňuje to uloženie …

Čítaj viac

Úvodné informácie a delenie snímačov

Snímače či senzory sú neoddeliteľnou súčasťou automatizácie. Ak sa pozrieme do akejkoľvek fabriky či na akýkoľvek stroj, nájdeme tam určite veľké množstvo rôznych snímačov. Daný článok má čitateľovi poskytnúť základné informácie o tom, čo je to vôbec snímač a uviesť základné rozdelenie či už podľa aplikovateľnosti, ale taktiež podľa fyzikálnych …

Čítaj viac

Indukčné snímače

VYUŽITIE: Využitie indukčných snímačov v praxi je veľmi široké. Ich uplatnenie je predovšetkým v oblasti rozpoznávania objektov s prítomnosťou kovu. (prítomnosť kovových výrobkov, kovových prepraviek a iné), merania vzdialenosti využitím indukčnými snímačmi (Indukčné snímače vzdialenosti rozpoznajú pozíciu, veľkosť a materiál kovových objektov. Výstupný signál, ktorý je proporčný k vzdialenosti, otvára veľký počet najrôznejších …

Čítaj viac

Optoelektronické snímače

Vo všeobecnosti pozostáva snímač, ktorý pracuje na optickom princípe, zo zdroja svetla, fotocitlivého prvku a prenosového média. Často sa požadujú aj prídavné zariadenia, napríklad šošovky, optické vlnovody, zrkadlá, filtre, polarizátory, polopriepustné membrány a prerušovacie kotúče. Optický snímač vzdialenosti je skonštruovaný tak, že zmena vzdialenosti medzi dvoma súčasťami snímača resp. medzi …

Čítaj viac

Kapacitné snímače

VYUŽITIE: V porovnaní s indukčnými snímačmi, ktoré umožňujú detekciu kovových objektov, nám kapacitné snímače umožňujú detekciu tak ako vodivých, tak nevodivých materiálov ako sú napríklad: plasty, tekutiny, materiál ako je piesok, granule a podobne. Snímanie uvedených veličín je možné buď priamo, alebo dokonca cez stenu nádoby či zásobníka. Jedným z …

Čítaj viac

Ultrazvukové snímače

PRINCÍP ULTRAZVUKOVÝCH SNÍMAČOV: Ultrazvukom nazývame mechanické kmitanie s frekvenciou vyššou ako 20 kHz. Správa sa podobne ako iné vlnenie. Mnohé zákony platné pre optické prvky sa dajú využiť v akustickej oblasti. Keď ultrazvuková vlna narazí na predmet, resp. na rozhranie, na ktorom sa menia vlastnosti prostredia, časť jej energie sa …

Čítaj viac
X