nedeľa , február 17 2019
Domov / Tvoje vedomosti (stránka 5)

Tvoje vedomosti

03 Základy Priemyselnej robotiky- Pracovné charakteristiky

Priemyselné roboty sú okrem základných technických vlastností, medzi ktoré patrí maximálna nosnosť, počet stupňov voľnosti, tvar pracovného priestoru a ďalšie, špecifikované aj pracovnými charakteristikami. Norma STN ISO 9283 (1998) definuje štyri základné typy pracovných charakteristík: –        Charakteristiky polohy, –        Charakteristiky dráhy, –        Minimálny čas polohovania, –        Statická poddajnosť. Ďalšie členenie charakteristík dráhy a polohy uvádzajú …

Čítaj viac

Optoelektronické snímače

Vo všeobecnosti pozostáva snímač, ktorý pracuje na optickom princípe, zo zdroja svetla, fotocitlivého prvku a prenosového média. Často sa požadujú aj prídavné zariadenia, napríklad šošovky, optické vlnovody, zrkadlá, filtre, polarizátory, polopriepustné membrány a prerušovacie kotúče. Optický snímač vzdialenosti je skonštruovaný tak, že zmena vzdialenosti medzi dvoma súčasťami snímača resp. medzi …

Čítaj viac

04 Základy Priemyselnej robotiky- Základné delenie robotov

V danom príspevku si uvedieme základné delenie priemyselných robotov, pričom čitateľ si vytvorí obraz o dostupných robotoch na trhu a ich praktickom využití. Jednotlivé druhy robotov (v praxi najčastejšie využívaných ) sú opísané v samostatných článkoch. Manipulačné zariadenia – roboty môžu byť klasifikované podľa rôznych kritérií. Ako príklad uvedieme rozdelenie …

Čítaj viac

Kapacitné snímače

VYUŽITIE: V porovnaní s indukčnými snímačmi, ktoré umožňujú detekciu kovových objektov, nám kapacitné snímače umožňujú detekciu tak ako vodivých, tak nevodivých materiálov ako sú napríklad: plasty, tekutiny, materiál ako je piesok, granule a podobne. Snímanie uvedených veličín je možné buď priamo, alebo dokonca cez stenu nádoby či zásobníka. Jedným z …

Čítaj viac

05 Základy Priemyselnej robotiky- 6 osé angulárne roboty

Predchádzajúci článok sa venoval základným pojmom v oblasti robotiky, Preto predpokladáme, že čitateľ je s jednotlivými pojmami a základnými princípmi oboznámený. V tomto článku si povieme niečo málo o 6 osích priemyselných robotov so sériovou kinematikou. Ide o robota so 6-stimi stupňami voľnosti. Takýto robot nám teda umožňuje viac flexibility (možných pohybov) než napríklad 3 …

Čítaj viac

06 Základy Priemyselnej robotiky- SCARA roboty

SCARA roboty, ako už bolo v predošlom článku uvedené, patria do skupiny sériových robotov. Prvý prototyp tohto robota bol predstavený v roku 1981, pričom vývoj bol vedený profesorom Hiroshi Makino – University of Yamanashi. Čo sa skrýva pod názvom SCARA? Ide o akronym slovného spojenia: Selective Compliance Articulated Robot Arm. Čo …

Čítaj viac

Ultrazvukové snímače

PRINCÍP ULTRAZVUKOVÝCH SNÍMAČOV: Ultrazvukom nazývame mechanické kmitanie s frekvenciou vyššou ako 20 kHz. Správa sa podobne ako iné vlnenie. Mnohé zákony platné pre optické prvky sa dajú využiť v akustickej oblasti. Keď ultrazvuková vlna narazí na predmet, resp. na rozhranie, na ktorom sa menia vlastnosti prostredia, časť jej energie sa …

Čítaj viac

07 Základy Priemyselnej robotiky- DELTA Roboty

Delta roboty patria do skupiny paralelných robotov.  Ich najčastejšie uplatnenie je nasledovné: manipulácia s bremenom „pick and place“, paletizácia (balenie), depaletizácia. Čo je ich výhodou a nevýhodou? Na trhu existujú roboty, ktoré sú flexibilnejšie a ich využitie je univerzálnejšie. Hovoríme predovšetkým o 6- osích robotoch.  Prečo sú teda v mnohých …

Čítaj viac

Magnetické snímače

V porovnaní s indukčnými snímačmi ponúkajú magnetické snímače pri rovnakej konštrukčnej veľkosti väčšiu spínaciu vzdialenosť. Steny z farebných kovov a hliníka však neovplyvňujú ich spínaciu charakteristiku, a teda na daný materiál nereagujú. Uvedené snímače sú vytvorené z materiálu, ktorý reaguje iba na magnetické polia (permanentný magnet). Detekcia pozícií piesta Ich hlavná oblasť použitia: zisťovanie pozícií piesta …

Čítaj viac

08 Základy Priemyselnej robotiky- CO-BOTY (Kooperujúce roboty s človekom)

V súčasnosti existuje na trhu viacero výrobcov robotov, ktorí vyvíjajú robotov schopných kooperácie človek-robot. V praxi to prináša mnoho výhod, kedy operátorov odbremeníme od úloh náročných alebo nebezpečných a ich práci pridáme vyššiu hodnotu. Práca ktorá si vyžaduje určitý stupeň inteligencie a predovšetkým zručnosti je vhodná pre človeka. Kombináciou uvedených …

Čítaj viac
X