štvrtok , november 15 2018
Domov / Tvoje vedomosti (stránka 2)

Tvoje vedomosti

04 – ROS – Robot Operating System – Základné princípy

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili čo je to ROS, stručne popísali základy jeho architektúry, rozdelenie na 3 nadväzujúce koncepty a vysvetlili dôležité pojmy, s ktorými sa pri vývoji v ROS určite stretnete. V tomto príspevku sa pozrieme bližšie na princíp fungovania ROS aplikácie. Na jednoduchom príklade sa pokúsime ilustrovať …

Čítaj viac

Identifikácia produktov v priemyselnej výrobe

Identifikácia slúži na rozpoznávanie entity v množine entít. Určité štandardy sa usilujú o jednoznačné priradenie identifikátora entite. Identifikácia je potrebná na zachovanie alebo zabezpečenie určitej transparentnosti a jednoznačnosti identifikovaných údajov. V oblastiach bežného ale aj pracovného života každého z nás sa podieľa na zabezpečení určitej bezpečnosti, napríklad bankomatové výbery, kde …

Čítaj viac

RFID -úvod a história

Na základe vzrastajúcich nedostatkov identifikácie pomocou čiarových kódov sa objavovali pokusy o odstránenie chýb vznikajúcich či už mechanickým alebo optickým poškodením týchto kódov. Rádiofrekvenčná identifikácia alebo RFID je identifikačný prvok slúžiaci na identifikáciu výrobkov, produktov, ale aj osôb či zvierat. Je nástupca systému čiarových kódov a odstraňuje nutnosť priameho kontaktu s …

Čítaj viac

RFID – Dátový nosič (transpondér – tag)

Vlastnosti a funkcie celého systému rádiofrekvenčnej identifikácie sa vzťahujú na použité tagy. Pre tento prvok sa v bežnej praxi používa niekoľko označení, ako napríklad už viac krát spomínaný tag alebo štítok, nálepka, transpondér, identifikátor a podobne. Medzi hlavné charakteristické znaky možno spomenúť: RFID tag je tvorený pamäťovým čipom, vysielacou – prijímacou anténou (cievkou) a samotným …

Čítaj viac

01 – Bezpečnostné prvky – Úvod

Bezpečnostné prvky sú využívané predovšetkým za účelom ochrany človeka pred úrazom či dokonca pred usmrtením. Ich využitie je teda nevyhnutné v prípade ak hrozí akékoľvek nebezpečenstvo vyplývajúce zo zariadenia (Viac o hodnotení rizika v príspevku: tu). Ako príklad, kedy je nutné využitie bezpečnostných prvkov, si uvedieme ochranu človeka pred lisovacím …

Čítaj viac

RFID – Čítacie zariadenie (čítačka – reader)

Hlavnou funkciou čítacieho zariadenia je schopnosť čítania uložených dát a komunikácie s tagmi. Priebeh spočíva v zachytávaní dát vysielaných z aktívnych alebo pasívnych tagov, načítania dát, ktoré boli predtým uložené, ich následne odoslanie na zápis a spracovanie riadiacej jednotke. Čítacie zariadenia s vyšším stupňom inteligencie majú schopnosť filtrácie redundantných dát, odrazov rôznych signálov, alebo rozpoznávania už raz …

Čítaj viac

EPC Elektronický kód produktu (RFID)

Ide o elektronický kód v skratke (EPC), vďaka svojej štruktúre ho môžeme zaradiť medzi univerzálne identifikátory, pomocou ktorých dokážeme prideľovať jedinečnú identifikáciuurčitým fyzickým objektom. Ich identita je navrhnutá tak, aby sa odlišovala a bola jedinečná medzi všetkými fyzickými objektmi a všetkými kategóriami takýchto objektov na celom svete. V jednoduchosti si môžeme tento kód predstaviť ako …

Čítaj viac

Čiarové kódy – úvod

Najrozšírenejšou oblasťou identifikačných technológií sú čiarové kódy. Optické identifikačné postupy kódujúce dáta prostredníctvom farebných oblastí rôznej šírky alebo kontrastu, poprípade farbou odlíšiteľných plôch. V dobe kedy vznikol pojem čiarový kód sa používalo jednorozmerné (1D) kódovanie, v ktorom má kódový obrazec podobu rady čiar a medzier rôznej šírky, poprípade i rozdielnej …

Čítaj viac

Jednorozmerné čiarové kódy

Dáta takto vytvorených čiarových kódov sa kódujú len v jednom smere. Jednorozmerný čiarový kód vyhotovený polygraficky je historicky jeden z najstarších typov. Čiarové 1D kódy vytvárané čierno tiskom sa najčastejšie využívajú k identifikácií výrobkov. Kódy ako EAN a univerzálny produktový kód (UPC), zaznamenali širokú oblasť využitia v poštových, logistických či kuriérskych službách. Zakódovanie informácie ma …

Čítaj viac

Dvojrozmerné čiarové kódy

Kód 2D alebo maticový kód je čiarový kód, ktorý nesie informáciu ktorá je strojovo čitateľná. Podobne ako 1D kódy sú aj 2D kódy zhotovené zo svetlých a tmavých plôch, ale v prípade týchto kódov dochádza už aj k zhotovovaniu farebných plôch. Usporiadanie nie je v jednom, ale už dvoch smeroch. Umožňuje to uloženie …

Čítaj viac
X