pondelok , december 10 2018
Domov / Admin (stránka 32)

Admin

Administrátor stránky autoamtizacia.eu

03 Základy PLC – Základná štruktúra PLC

PLC je užívateľský programovateľný riadiaci systém prispôsobený pre riadenie priemyselných a technologických procesov. Pod označením skratky PLC sa skrýva názov Programmable Logic Controller, v preklade programovateľný logický automat. V nemecky hovoriacich krajinách sa môžeme často stretnúť s názvom Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS). Obr. 1 PLC Mitsubishi L-series Za „Srdce“ programovateľného logického automatu (PLC) môžeme považovať mikroprocesor, …

Čítaj viac

01 Programovanie PLC – Programovacie jazyky PLC

Na začiatok sekcie o programovaní PLC by som rád uviedol jednu veľmi podstatnú myšlienku, ktorá platí nie len pri programovaní PLC, ale pri akomkoľvek type programovania. Či už ide o programovanie internetových stránok, počítačových aplikácii, mikropočítačov či PLC, stále platí rovnaké pravidlo: Programátor sa učí programovaním.                 Pozrime sa však …

Čítaj viac

04 Základy PLC – Voľba konfigurácie

Programovateľné automaty sa delia do niekoľkých kategórií, ktoré sa navzájom líšia predovšetkým počtom vstupov a výstupov, ktoré je PLC danej kategórie schopné obslúžiť. V súčasnej dobe sa terminológia ustálila na nasledujúcej klasifikačnej stupnici PLC: mikro; kompaktné; modulárne.  Mikro PLC Mikro PLC Zaraďujeme ho medzi kompaktné PLC. Zároveň patrí medzi najmenšie a najlacnejšie PLC, ktoré ponúkajú …

Čítaj viac

05 Základy PLC – princíp PLC

V danej kategórii sa čitateľ dozvie základný princíp vykonávania programu PLC. Ak sa pozrieme na nasledujúci obrázok č.1, môžeme na ňom vidieť nad šípkami znázornené vstupy a výstupy. Práve prostredníctvom vstupov/výstupov PLC komunikuje s okolitým svetom. To znamená, že ak potrebujeme dostať informáciu napríklad zo snímača či určitého ovládacieho tlačidla …

Čítaj viac

02 Programovanie PLC – Dátové typy PLC

V nasledujúcom článku si uvedieme niečo o základných dátových typoch PLC s príkladmi ich využitia v praxi. Pri programovaní PLC automatov rôznych zariadení sa bežne stretávame zo situáciou kedy potrebujeme pracovať s informáciami rôzneho druhu. Ako príklad uvedieme informácie ako signál zo snímačov o prítomnosti dielov, počet súčiastok na dopravnom …

Čítaj viac

03 Programovanie PLC – Základné pojmy

Priečka: Ako môžeme na nasledovnom obrázku vidieť, program ktorý programátor v PLC tvorí sa skladá z množstva priečok v ktorých je „ukrytá“ jeho logika. Do takýchto priečok je výhodné písať svoj program predovšetkým pre prehľadnosť, pretože jednotlivé priečky si viete pomenovať – teda pomenovať čo konkrétna daná priečka vykonáva s …

Čítaj viac

04 Programovanie PLC – Základné logické funkcie a pravdivostná tabuľka

V nasledujúcom príspevku si uvedieme jeden zo spôsobov ako dokážeme opísať logickú funkciu. Jedným z najviac používaných spôsobov pre kombinačné logické funkcie patrí pravdivostná tabuľka v ktorej dokážeme každej kombinácii vstupov priradiť hodnotu výstupnej premennej. V nasledujúcom príspevku si uvedieme jeden zo spôsobov ako dokážeme opísať logickú funkciu. Jedným z …

Čítaj viac

05 Programovanie PLC – Často využívané bitové funkcie PLC

V nasledujúcom príspevku si popíšeme niekoľko základných pre programátora PLC priam nevyhnutných bitových operácii s ktorými sa vo svojej praxi bude stretávať každodenne. Normálne otvorený kontakt (Normaly Open Contact) Ako môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku, pri otvorenom kontakte je priečka v bežnom stave nepriechodná tj. premenná typu Tlačidlo_1 má hodnotu …

Čítaj viac

06 Programovanie PLC – Využívame vnútornú pamäť -registerPLC

V danom príspevku sa čitateľ dozvie ako možno využívať v PLC vnútornú pamäť/register dát a načo vôbec takáto pamäť slúži programátorovi. Ak ste si prešli na našej stránke základmi PLC, nasledujúci obrázok č.1 vám je určite povedomý. Na danom obrázku sme si vysvetlili základnú štruktúru PLC. Určite teda vieme, že …

Čítaj viac

07 Programovanie PLC – Pracujeme s číslami

V danom príspevku sa čitateľ zoznámi s prácou s číslami. Ukážeme si ako v  PLC dokážeme napríklad sčítať, odčítať čísla, „kopírovať“ číslo z jednej premennej adresy do druhej a iné. Názorným spôsobom si taktiež znázorníme kde a akým spôsobom sú jednotlivé čísla uchovávané v pamäti PLC. Načo je dôležitá práca …

Čítaj viac
X