nedeľa , február 17 2019
Domov / Admin (stránka 20)

Admin

Administrátor stránky autoamtizacia.eu

RFID – Čítacie zariadenie (čítačka – reader)

Hlavnou funkciou čítacieho zariadenia je schopnosť čítania uložených dát a komunikácie s tagmi. Priebeh spočíva v zachytávaní dát vysielaných z aktívnych alebo pasívnych tagov, načítania dát, ktoré boli predtým uložené, ich následne odoslanie na zápis a spracovanie riadiacej jednotke. Čítacie zariadenia s vyšším stupňom inteligencie majú schopnosť filtrácie redundantných dát, odrazov rôznych signálov, alebo rozpoznávania už raz …

Čítaj viac

EPC Elektronický kód produktu (RFID)

Ide o elektronický kód v skratke (EPC), vďaka svojej štruktúre ho môžeme zaradiť medzi univerzálne identifikátory, pomocou ktorých dokážeme prideľovať jedinečnú identifikáciuurčitým fyzickým objektom. Ich identita je navrhnutá tak, aby sa odlišovala a bola jedinečná medzi všetkými fyzickými objektmi a všetkými kategóriami takýchto objektov na celom svete. V jednoduchosti si môžeme tento kód predstaviť ako …

Čítaj viac

Čiarové kódy – úvod

Najrozšírenejšou oblasťou identifikačných technológií sú čiarové kódy. Optické identifikačné postupy kódujúce dáta prostredníctvom farebných oblastí rôznej šírky alebo kontrastu, poprípade farbou odlíšiteľných plôch. V dobe kedy vznikol pojem čiarový kód sa používalo jednorozmerné (1D) kódovanie, v ktorom má kódový obrazec podobu rady čiar a medzier rôznej šírky, poprípade i rozdielnej …

Čítaj viac

Jednorozmerné čiarové kódy

Dáta takto vytvorených čiarových kódov sa kódujú len v jednom smere. Jednorozmerný čiarový kód vyhotovený polygraficky je historicky jeden z najstarších typov. Čiarové 1D kódy vytvárané čierno tiskom sa najčastejšie využívajú k identifikácií výrobkov. Kódy ako EAN a univerzálny produktový kód (UPC), zaznamenali širokú oblasť využitia v poštových, logistických či kuriérskych službách. Zakódovanie informácie ma …

Čítaj viac

Dvojrozmerné čiarové kódy

Kód 2D alebo maticový kód je čiarový kód, ktorý nesie informáciu ktorá je strojovo čitateľná. Podobne ako 1D kódy sú aj 2D kódy zhotovené zo svetlých a tmavých plôch, ale v prípade týchto kódov dochádza už aj k zhotovovaniu farebných plôch. Usporiadanie nie je v jednom, ale už dvoch smeroch. Umožňuje to uloženie …

Čítaj viac

02 – Svetelné závory

Svetelné bariéry umožňujú vstup do rizikových priestorov stroja, za podmienky ak je stroj v pokoji. Svetelné závory nám zabraňujú počas pracovného cyklu vstup do nebezpečnej oblasti stroja, čím znižujú pravdepodobnosť vzniku úrazu. Ak prechádza cudzie teleso nežiadúcou oblasťou dôjde k prerušeniu svetelných lúčov. Keď dôjde k prerušeniu lúčov, bezpečnostný systém …

Čítaj viac

03 – Blokovanie a monitorovanie ochranných krytov/ dverí

Položme si otázku: Načo využívame blokovanie a monitorovanie ochranných krytov? Využitie a aplikácie sú jasné. V priemysle sa často stretávame so zariadeniami, ktorých procesy sú pre osoby nebezpečné. Uveďme si ako príklad robotické pracovisko pri ktorom môže dôjsť ku nebezpečnej, ba až smrteľnej zrážke medzi robotom a človekom. Z uvedeného …

Čítaj viac

04 – Bezpečnostný laserový skener

Bezpečnostný laserový skener je bezdotykové ochranné zariadenie, používané najmä na horizontálne zabezpečenie prístupu do nebezpečných priestorov. Laserové skenery sú aktívne snímajúce systémy so zabudovaným vysielačom a prijímačom. K týmto zariadeniam nie je potrebné pridávať žiadne iné pomocné komponenty. Princíp fungovania týchto skenerov je, že vysielajú krátke svetelné impulzy, ktoré sa …

Čítaj viac

05 – EMERGENCY STOP

Núdzové zastavenie predchádza alebo obmedzuje nebezpečenstvo zranenia obsluhy, prípadne obmedzuje riziko vzniku nehody, ktorá by mala za dôsledok škodu na stroji alebo na pracovnom materiáli. Nebezpečenstvo môže nastať v niekoľkých prípadoch, ako porucha stroja alebo tiež vinou ľudského faktora. Na nasledujúcom videu (vytvorenom spoločnosťou Siemens) môžeme vidieť názornú ukážku aplikácie …

Čítaj viac

06 – Bezpečnostné nášľapné rohože

Bezpečnostné nášľapné rohože alebo tiež rohože reagujúce na tlak sa zvyčajne využívajú pri prednej strane stroja alebo v okolí nebezpečných robotov. Princíp fungovania spočíva v tom, že po vstúpení na akúkoľvek časť rohože reagujúcej na tlak dochádza k vyslaniu signálu riadiacemu systému a následnému zastaveniu stroja. Používajú sa najmä tam, kde …

Čítaj viac
X