nedeľa , september 23 2018
Domov / Admin (stránka 20)

Admin

Administrátor stránky autoamtizacia.eu

Frekvenčný menič – princíp a konštrukcia

V článku (frekvenčné meniče- úvod) sme čitateľov uviedli do problematiky frekvenčných meničov. Po jeho prečítaní tak určite viete základný princíp frekvenčného meniča a aké je jeho použitie. V danom príspevku si vysvetlíme jeho hlbšie princípy, čo sa vykonáva v jadre meniča a čo nám zabezpečuje plynulé riadenie motorov. Na nasledujúcom obrázku máme …

Čítaj viac

01 Základy Priemyselnej robotiky- Úvod

Súčasný stav automatizácie priemyslu potvrdzuje, že robotizácia sa stáva súčasťou automatizácie výrobných a nevýrobných procesov. Neustále rastie tlak na zvyšovanie kvality a produktivity. Robotické pracoviská sú charakteristické vysokou presnosťou, rýchlosťou a konštantnou kvalitou. Ich adaptivita umožňuje maximálne prispôsobenie novým technologickým a technickým požiadavkám. S vývojom robotiky súvisí rozvoj podporných počítačových …

Čítaj viac

Úvodné informácie a delenie snímačov

Snímače či senzory sú neoddeliteľnou súčasťou automatizácie. Ak sa pozrieme do akejkoľvek fabriky či na akýkoľvek stroj, nájdeme tam určite veľké množstvo rôznych snímačov. Daný článok má čitateľovi poskytnúť základné informácie o tom, čo je to vôbec snímač a uviesť základné rozdelenie či už podľa aplikovateľnosti, ale taktiež podľa fyzikálnych …

Čítaj viac

02 Základy Priemyselnej robotiky- Základné pojmy a štuktúra

V danom príspevku si objasníme základné pojmy z oblasti priemyselnej robotiky a základnú štruktúru zapojenia robota. Štruktúra zapojenia priemyselných robotov Priemyselný robot pozostáva z nasledovných zložiek: Manipulátor Riadenie robota Ručný programovací prístroj Spojovacie vedenia Softvér Voliteľná výbava, príslušenstvo 1- Manipulátor                    3- Riadenie robota 2- Spojovacie vedenia        4- Ručný programovací prístroj (Teach …

Čítaj viac

Indukčné snímače

VYUŽITIE: Využitie indukčných snímačov v praxi je veľmi široké. Ich uplatnenie je predovšetkým v oblasti rozpoznávania objektov s prítomnosťou kovu. (prítomnosť kovových výrobkov, kovových prepraviek a iné), merania vzdialenosti využitím indukčnými snímačmi (Indukčné snímače vzdialenosti rozpoznajú pozíciu, veľkosť a materiál kovových objektov. Výstupný signál, ktorý je proporčný k vzdialenosti, otvára veľký počet najrôznejších …

Čítaj viac

03 Základy Priemyselnej robotiky- Pracovné charakteristiky

Priemyselné roboty sú okrem základných technických vlastností, medzi ktoré patrí maximálna nosnosť, počet stupňov voľnosti, tvar pracovného priestoru a ďalšie, špecifikované aj pracovnými charakteristikami. Norma STN ISO 9283 (1998) definuje štyri základné typy pracovných charakteristík: –        Charakteristiky polohy, –        Charakteristiky dráhy, –        Minimálny čas polohovania, –        Statická poddajnosť. Ďalšie členenie charakteristík dráhy a polohy uvádzajú …

Čítaj viac

Optoelektronické snímače

Vo všeobecnosti pozostáva snímač, ktorý pracuje na optickom princípe, zo zdroja svetla, fotocitlivého prvku a prenosového média. Často sa požadujú aj prídavné zariadenia, napríklad šošovky, optické vlnovody, zrkadlá, filtre, polarizátory, polopriepustné membrány a prerušovacie kotúče. Optický snímač vzdialenosti je skonštruovaný tak, že zmena vzdialenosti medzi dvoma súčasťami snímača resp. medzi …

Čítaj viac

04 Základy Priemyselnej robotiky- Základné delenie robotov

V danom príspevku si uvedieme základné delenie priemyselných robotov, pričom čitateľ si vytvorí obraz o dostupných robotoch na trhu a ich praktickom využití. Jednotlivé druhy robotov (v praxi najčastejšie využívaných ) sú opísané v samostatných článkoch. Manipulačné zariadenia – roboty môžu byť klasifikované podľa rôznych kritérií. Ako príklad uvedieme rozdelenie …

Čítaj viac

Kapacitné snímače

VYUŽITIE: V porovnaní s indukčnými snímačmi, ktoré umožňujú detekciu kovových objektov, nám kapacitné snímače umožňujú detekciu tak ako vodivých, tak nevodivých materiálov ako sú napríklad: plasty, tekutiny, materiál ako je piesok, granule a podobne. Snímanie uvedených veličín je možné buď priamo, alebo dokonca cez stenu nádoby či zásobníka. Jedným z …

Čítaj viac
X