nedeľa , júl 15 2018
Domov / Admin (stránka 20)

Admin

Administrátor stránky autoamtizacia.eu

Kapacitné snímače

VYUŽITIE: V porovnaní s indukčnými snímačmi, ktoré umožňujú detekciu kovových objektov, nám kapacitné snímače umožňujú detekciu tak ako vodivých, tak nevodivých materiálov ako sú napríklad: plasty, tekutiny, materiál ako je piesok, granule a podobne. Snímanie uvedených veličín je možné buď priamo, alebo dokonca cez stenu nádoby či zásobníka. Jedným z …

Čítaj viac

05 Základy Priemyselnej robotiky- 6 osé angulárne roboty

Predchádzajúci článok sa venoval základným pojmom v oblasti robotiky, Preto predpokladáme, že čitateľ je s jednotlivými pojmami a základnými princípmi oboznámený. V tomto článku si povieme niečo málo o 6 osích priemyselných robotov so sériovou kinematikou. Ide o robota so 6-stimi stupňami voľnosti. Takýto robot nám teda umožňuje viac flexibility (možných pohybov) než napríklad 3 …

Čítaj viac

06 Základy Priemyselnej robotiky- SCARA roboty

SCARA roboty, ako už bolo v predošlom článku uvedené, patria do skupiny sériových robotov. Prvý prototyp tohto robota bol predstavený v roku 1981, pričom vývoj bol vedený profesorom Hiroshi Makino – University of Yamanashi. Čo sa skrýva pod názvom SCARA? Ide o akronym slovného spojenia: Selective Compliance Articulated Robot Arm. Čo …

Čítaj viac

Ultrazvukové snímače

PRINCÍP ULTRAZVUKOVÝCH SNÍMAČOV: Ultrazvukom nazývame mechanické kmitanie s frekvenciou vyššou ako 20 kHz. Správa sa podobne ako iné vlnenie. Mnohé zákony platné pre optické prvky sa dajú využiť v akustickej oblasti. Keď ultrazvuková vlna narazí na predmet, resp. na rozhranie, na ktorom sa menia vlastnosti prostredia, časť jej energie sa …

Čítaj viac

07 Základy Priemyselnej robotiky- DELTA Roboty

Delta roboty patria do skupiny paralelných robotov.  Ich najčastejšie uplatnenie je nasledovné: manipulácia s bremenom „pick and place“, paletizácia (balenie), depaletizácia. Čo je ich výhodou a nevýhodou? Na trhu existujú roboty, ktoré sú flexibilnejšie a ich využitie je univerzálnejšie. Hovoríme predovšetkým o 6- osích robotoch.  Prečo sú teda v mnohých …

Čítaj viac

Magnetické snímače

V porovnaní s indukčnými snímačmi ponúkajú magnetické snímače pri rovnakej konštrukčnej veľkosti väčšiu spínaciu vzdialenosť. Steny z farebných kovov a hliníka však neovplyvňujú ich spínaciu charakteristiku, a teda na daný materiál nereagujú. Uvedené snímače sú vytvorené z materiálu, ktorý reaguje iba na magnetické polia (permanentný magnet). Detekcia pozícií piesta Ich hlavná oblasť použitia: zisťovanie pozícií piesta …

Čítaj viac

08 Základy Priemyselnej robotiky- CO-BOTY (Kooperujúce roboty s človekom)

V súčasnosti existuje na trhu viacero výrobcov robotov, ktorí vyvíjajú robotov schopných kooperácie človek-robot. V praxi to prináša mnoho výhod, kedy operátorov odbremeníme od úloh náročných alebo nebezpečných a ich práci pridáme vyššiu hodnotu. Práca ktorá si vyžaduje určitý stupeň inteligencie a predovšetkým zručnosti je vhodná pre človeka. Kombináciou uvedených …

Čítaj viac

Odporové snímače

Odporové snímače neelektrických veličín patria do skupiny pasívnych snímačov. Podľa fyzikálnej závislosti danej konštrukciou snímača meraná neelektrická veličina spôsobuje zmenu elektrického odporu citlivej časti snímača. Medzi najčastejšie odporové snímače môžeme zaradiť: kontaktové snímače potenciometrické snímače tenzometre odporové teplomery odporové tlakomery

Čítaj viac

10 Základy Priemyselnej robotiky- Kalibrácia priemyselných robotov

Tento príspevok je zameraný na problematiku spojenú s kalibráciou priemyselných robotov, jej význam pre presnosť polohovania TCP bodu v pracovnom priestore robota a metódy kalibrácie, ktoré sú aplikovateľné pre priemyselné roboty. Pojem kalibrácia je používaný aj v súvislosti s nastavením TCP bodu robota. Kalibráciou TCP sa v tomto prípade rozumie definovanie počiatku nástrojového súradnicového systému. Toto …

Čítaj viac
X