pondelok , marec 19 2018
Domov / Admin (stránka 20)

Admin

Administrátor stránky autoamtizacia.eu

12 Základy Priemyselnej robotiky- Systémy automatickej výmeny efektorov

Niektoré automatizované procesy sú postavené na použití jedného priemyselného robota,  ktorý vykonáva široké spektrum technologických a manipulačných operácií. Pre takýto prípad sa v robotike využívajú systémy automatickej výmeny koncových efektorov. Tieto systémy rozširujú funkčnú použiteľnosť robota a umožňujú mu pružne reagovať na rozmerové a tvarové zmeny objektov manipulácie. Umožňujú taktiež zmenu technológie pracovného …

Čítaj viac

Úvod – Informačné a Priemyselné siete – komunikácia

V úvode danej problematiky si objasníme základné pojmy a princíp priemyselných sieti. Čitateľ bude uvedený do problematiky priemyselných sieti, pričom po absolvovaní – prečítaní daného príspevku bude môcť pokračovať v ďalších odborných príspevkoch ktoré sa podrobnejšie venujú jednotlivým problematikám. Prenos Informácií: Čo je to informácia? Daný pojem má mnoho významov, …

Čítaj viac

Prvky rozvádzača – Stýkač

Čo je stýkač? Stýkač je spínač elektrických obvodov pre stredný a vysoký výkon, ktorý je ovládaný elektromagneticky. V našich schémach ho označujeme značkou KM. Funguje na podobnom princípe ako relátka (kovová kotva je mechanicky spojená s jedným alebo viacerými spínacími kontaktmi a priťahovaná elektromagnetickým poľom cievky), no je skonštruovaný s ohľadom na to, že bude …

Čítaj viac

Prvky rozvádzača – Relé

Čo je relé? Relátka sú súčiastky, ktoré pozostávajú z cievky a spínačov, ktoré vďaka pôsobeniu elektrického prúdu (prípadne svetla, tepla….) v jednom elektrickom obvode môže zopnúť alebo vypnúť druhý elektrický obvod. Relátka sa používajú na riadenie malých elektrických obvodov, ktorými môžu byť napríklad signálne systémy, osvetlenie a podobne. Poznáme tiež bezpečnostné relátka, ktoré sú …

Čítaj viac

Prvky rozvádzača – Prúdový chránič

Čo je prúdový chránič? Ako už samotný názov napovedá, je to zariadenie, ktoré chráni elektrický obvod vo chvíľach, kedy nastane únik elektrického prúd mimo elektrický obvod v ktorom je pripojený prúdový chránič. K únikom prúdu môže dochádzať napríklad pri dotykoch ľudského tela (uzemneného) s živou časťou zariadenia alebo obvodu. V našich schémach ho označujeme …

Čítaj viac

Prvky rozvádzača – Poistka

Čo je to poistka?  ( z elektrotechnického hľadiska) Tavná poistka je elektrická súčiastka, ktorá vytvára v elektrickom obvode najslabšie miesto, a tým chráni celý obvod pred nadprúdom alebo skratom. V prípade že sa poistka preťaží (napríklad pri skrate), dôjde k pretaveniu tavného vodiča ktorý je v poistke, a obvod sa tým preruší. Činnosť poistky Poďme si ale …

Čítaj viac

Prvky rozvádzača – Istič

Čo je istič? V prvom rade by sme sa mali pozrieť na to, čo je istič, a aká je jeho úloha. Istič je elektrické zariadenie, ktoré chráni ostatné prvky pripojené do obvodu tak, že odpojí prívod elektrického prúdu od zariadenia v prípade, že ním začne tiecť väčší elektrický prúd, ako istič dovoľuje (môže …

Čítaj viac

Konfigurácia ProfiBus IO-link Mastra – Balluff BNI005R

V nasledujúcom príspevku si ukážeme konfiguráciu ProfiBus IO-link Mastra „Balluff BNI005R“ v prostredí TIA Portal od Siemens. (PLC S7-1200) Pri danom príspevku sa očakávajú základné znalosti TIA portálu a vedomostí z oblasti IO-linku. Začiatkom príspevku si uvedieme základné porty uvedeného modulu Balluff BNI005R potrebné ku vytvoreniu korektnej komunikácii s PLC a samotného …

Čítaj viac

FARO – Kalibrácia robotov

FARO Laser Tracker je extrémne presný a prenosný merací systém, ktorý dizajnérom umožňuje vytvárať precízne produkty a optimalizovať procesy. S novou a vylepšenou technológiou TrackArm môžu používatelia prepojiť Laser Tracker s FaroArm pre dosiahnutie 6 stupni voľností. Zákazníci po celom svete dôverujú meraciemu systému od spoločnosti FARO riešiť ich každodenné výzvy v meraní, a to dokonca …

Čítaj viac
X