pondelok , december 10 2018
Domov / Admin (stránka 20)

Admin

Administrátor stránky autoamtizacia.eu

05 – EMERGENCY STOP

Núdzové zastavenie predchádza alebo obmedzuje nebezpečenstvo zranenia obsluhy, prípadne obmedzuje riziko vzniku nehody, ktorá by mala za dôsledok škodu na stroji alebo na pracovnom materiáli. Nebezpečenstvo môže nastať v niekoľkých prípadoch, ako porucha stroja alebo tiež vinou ľudského faktora. Na nasledujúcom videu (vytvorenom spoločnosťou Siemens) môžeme vidieť názornú ukážku aplikácie …

Čítaj viac

06 – Bezpečnostné nášľapné rohože

Bezpečnostné nášľapné rohože alebo tiež rohože reagujúce na tlak sa zvyčajne využívajú pri prednej strane stroja alebo v okolí nebezpečných robotov. Princíp fungovania spočíva v tom, že po vstúpení na akúkoľvek časť rohože reagujúcej na tlak dochádza k vyslaniu signálu riadiacemu systému a následnému zastaveniu stroja. Používajú sa najmä tam, kde …

Čítaj viac

04 – Programovanie robotov – Plánovanie dráhy robota

Ku vysvetleniu spôsobu riadenia robota si uvedieme niekoľko potrebných poznatkov ohľadom priamej úlohy kinematiky a inverznej úlohy kinematiky. Znalosť kĺbových súradníc nám umožňuje celkom jednoznačne určiť hodnoty súradníc koncového člena manipulátora v kartézskom priestore. Ak si označíme vektor kĺbových súradníc q=[q1; q2; q3; q4; q5; q6]T (u robota so šiestimi …

Čítaj viac

Servomechanizmy – úvod

Daný príspevok si kladie za cieľ uviesť čitateľa do problematiky servomechanizmov. Na konci príspevku by tak mal vedieť: čo je to servomechanizmus a načo nám slúži. Servomechanizmus nám umožňuje riadenie polohy, rýchlosti, krútiaceho momentu alebo kombináciu týchto spôsobov riadenia. Riadenie polohy: Servomechanizmy sú priam predurčené na riadenie polohy motorov, pričom …

Čítaj viac

Frekvenčné meniče – Úvod

V danom príspevku si objasníme základné pojmy z oblasti frekvenčných meničoch, ich význame a taktiež si ukážeme ich praktické využitie. Ide o príspevok venovaný predovšetkým nováčikom, ktorý majú záujem ponoriť sa do danej problematiky. Čo je frekvenčný menič a čo je jeho úloha? V dnešnej dobe neustále viac výrobcov elektroniky …

Čítaj viac

Frekvenčné meniče VS. servomechanizmy

Aké sú rozdiely medzi frekvenčnými meničmi a servomechanizmami? Jednotlivé technológie sme si rozobrali v osobitných príspevkoch. V danom článku si uvedieme rozdiely medzi nimi. Po prečítaní tak bude čitateľ schopný si vybrať vlastné vhodné riešenie pre svoju aplikáciu. Frekvenčné meniče (Invertory) a servomechanizmy sa z hľadiska cieľov a funkcií zásadne …

Čítaj viac

Servomechanizmy – Praktické aplikácie

V článku ( Servomechanizmy – úvod ) sme sa oboznámili so základmi servomechanizmov a uviedli sme si niektoré základné praktické aplikácie. V danom príspevku sa čitateľ viac oboznámi s praktickými ukážkami využitia servomechanizmov. V predošlom spomínanom článku sme si uviedli nasledovné: prepravné aplikácie(dopravné pásy s presným polohovaním), navíjacie stroje, tlačiarenské …

Čítaj viac
X