pondelok , máj 21 2018
Domov / Admin (stránka 20)

Admin

Administrátor stránky autoamtizacia.eu

Magnetické snímače

V porovnaní s indukčnými snímačmi ponúkajú magnetické snímače pri rovnakej konštrukčnej veľkosti väčšiu spínaciu vzdialenosť. Steny z farebných kovov a hliníka však neovplyvňujú ich spínaciu charakteristiku, a teda na daný materiál nereagujú. Uvedené snímače sú vytvorené z materiálu, ktorý reaguje iba na magnetické polia (permanentný magnet). Detekcia pozícií piesta Ich hlavná oblasť použitia: zisťovanie pozícií piesta …

Čítaj viac

08 Základy Priemyselnej robotiky- CO-BOTY (Kooperujúce roboty s človekom)

V súčasnosti existuje na trhu viacero výrobcov robotov, ktorí vyvíjajú robotov schopných kooperácie človek-robot. V praxi to prináša mnoho výhod, kedy operátorov odbremeníme od úloh náročných alebo nebezpečných a ich práci pridáme vyššiu hodnotu. Práca ktorá si vyžaduje určitý stupeň inteligencie a predovšetkým zručnosti je vhodná pre človeka. Kombináciou uvedených …

Čítaj viac

Odporové snímače

Odporové snímače neelektrických veličín patria do skupiny pasívnych snímačov. Podľa fyzikálnej závislosti danej konštrukciou snímača meraná neelektrická veličina spôsobuje zmenu elektrického odporu citlivej časti snímača. Medzi najčastejšie odporové snímače môžeme zaradiť: kontaktové snímače potenciometrické snímače tenzometre odporové teplomery odporové tlakomery

Čítaj viac

10 Základy Priemyselnej robotiky- Kalibrácia priemyselných robotov

Tento príspevok je zameraný na problematiku spojenú s kalibráciou priemyselných robotov, jej význam pre presnosť polohovania TCP bodu v pracovnom priestore robota a metódy kalibrácie, ktoré sú aplikovateľné pre priemyselné roboty. Pojem kalibrácia je používaný aj v súvislosti s nastavením TCP bodu robota. Kalibráciou TCP sa v tomto prípade rozumie definovanie počiatku nástrojového súradnicového systému. Toto …

Čítaj viac

11 Základy Priemyselnej robotiky- Efektory priemyselných robotov

Funkčne samostatná a aplikačne špecializovaná časť robotického subsystému, ktorá je mechanicky spojená s koncovým členom mechanizmu robota sa nazýva efektor.  Je určený pre uchopovanie objektu manipulácie, prípadne pre realizáciu určitej technológie napr. zváranie. Efektor tvorí funkčný subsystém robotického systému a podľa jeho charakteru určuje využitie akčného mechanizmu priemyselného robota. Príklad …

Čítaj viac

12 Základy Priemyselnej robotiky- Systémy automatickej výmeny efektorov

Niektoré automatizované procesy sú postavené na použití jedného priemyselného robota,  ktorý vykonáva široké spektrum technologických a manipulačných operácií. Pre takýto prípad sa v robotike využívajú systémy automatickej výmeny koncových efektorov. Tieto systémy rozširujú funkčnú použiteľnosť robota a umožňujú mu pružne reagovať na rozmerové a tvarové zmeny objektov manipulácie. Umožňujú taktiež zmenu technológie pracovného …

Čítaj viac

Úvod – Informačné a Priemyselné siete – komunikácia

V úvode danej problematiky si objasníme základné pojmy a princíp priemyselných sieti. Čitateľ bude uvedený do problematiky priemyselných sieti, pričom po absolvovaní – prečítaní daného príspevku bude môcť pokračovať v ďalších odborných príspevkoch ktoré sa podrobnejšie venujú jednotlivým problematikám. Prenos Informácií: Čo je to informácia? Daný pojem má mnoho významov, …

Čítaj viac

Prvky rozvádzača – Stýkač

Čo je stýkač? Stýkač je spínač elektrických obvodov pre stredný a vysoký výkon, ktorý je ovládaný elektromagneticky. V našich schémach ho označujeme značkou KM. Funguje na podobnom princípe ako relátka (kovová kotva je mechanicky spojená s jedným alebo viacerými spínacími kontaktmi a priťahovaná elektromagnetickým poľom cievky), no je skonštruovaný s ohľadom na to, že bude …

Čítaj viac

Prvky rozvádzača – Relé

Čo je relé? Relátka sú súčiastky, ktoré pozostávajú z cievky a spínačov, ktoré vďaka pôsobeniu elektrického prúdu (prípadne svetla, tepla….) v jednom elektrickom obvode môže zopnúť alebo vypnúť druhý elektrický obvod. Relátka sa používajú na riadenie malých elektrických obvodov, ktorými môžu byť napríklad signálne systémy, osvetlenie a podobne. Poznáme tiež bezpečnostné relátka, ktoré sú …

Čítaj viac
X