nedeľa , február 17 2019
Domov / Tvoje vedomosti / PLC / 04 Programovanie PLC – Základné logické funkcie a pravdivostná tabuľka

04 Programovanie PLC – Základné logické funkcie a pravdivostná tabuľka

V nasledujúcom príspevku si uvedieme jeden zo spôsobov ako dokážeme opísať logickú funkciu. Jedným z najviac používaných spôsobov pre kombinačné logické funkcie patrí pravdivostná tabuľka v ktorej dokážeme každej kombinácii vstupov priradiť hodnotu výstupnej premennej.

V nasledujúcom príspevku si uvedieme jeden zo spôsobov ako dokážeme opísať logickú funkciu. Jedným z najviac používaných spôsobov pre kombinačné logické funkcie patrí pravdivostná tabuľka v ktorej dokážeme každej kombinácii vstupov priradiť hodnotu výstupnej premennej.

V ľavej časti tabuľky sa zvyknú priradzovať vstupné hodnoty (premenné). Pravú časť tabuľky následne tvorí stĺpec s logickými hodnotami „0“ a „1“ a to podľa definovanej funkcie.

základné logické funkcie reprezentované pravdivostnou tabuľkou:

logická funkcia: AND

Opis logickej funkcie AND si prevedieme na príklad s tlačidlami. Podľa nasledujúcej tabuľky môžeme vedieť, že v prípade ak :

  • nebude ani jedno z tlačidiel zopnuté – výstup funkcie bude nadobúdať hodnotu log.0
  • situácia ak bude stlačené jedno z dvoch tlačidiel – výstup logickej funkcie bude rovnaký a to že výstup funkcie bude nadobúdať hodnotu log.0
  • v prípade, že budú v rovnakom časovom okamihu zopnuté tlačidlo_1 a tlačidlo_2 – výstup funkcie bude nadobúdať hodnotu log.1

log AND

Zápis v PLC v LAD bude teda podľa pravdivostnej tabuľky vyzerať nasledovným spôsobom. V prípade, že tlačidlo_1 a tlačidlo_2 bude zopnuté bude nastavený výstup logickej funkcie tj.  premenná motor_start bude nadobúdať hodnotu log.1.

logickýAND

logická funkcia: OR

Opis logickej funkcie OR si opäť prevedieme na príklad s tlačidlami. Podľa nasledujúcej tabuľky môžeme vedieť, že v prípade ak :

  • nebude ani jedno z tlačidiel zopnuté – výstup funkcie bude nadobúdať hodnotu log.0
  • situácia ak bude stlačené jedno z dvoch tlačidiel – výstup logickej funkcie bude oproti funkcii AND odlišný a teda výstup funkcie bude nadobúdať hodnotu log.1
  • v prípade, že budú v rovnakom časovom okamihu zopnuté tlačidlo_1 alebo tlačidlo_2 – výstup funkcie bude nadobúdať taktiež hodnotu log.

log ORZápis v PLC v LAD bude teda podľa pravdivostnej tabuľky vyzerať nasledovným spôsobom. V prípade, že tlačidlo_1 ALEBO tlačidlo_2 bude zopnuté bude nastavený výstup logickej funkcie tj. premenná motor_start bude nadobúdať hodnotu log.1.

Ďalšie logické funkcie opísané pravdivostnou tabuľkou:

pravdivostná tabulka

Opis vlastnej kombinačnej logickej funkcie pomocou pravdivostnej tabuľky:

V nasledujúcej tabuľke si ukážeme jednoduchým názorným príkladom tvorbu pravdivostnej tabuľky, v ktorej bude výstup nadobúdať hodnotu Log.1 v prípade ak min. 2 zo 4 snímačov budú zopnuté tj. nadobúdať hodnotu log.1.

Hodnoty v tabuľke pre jednotlivé snímače dopĺňame ako môžeme vidieť v tabuľke v jednotlivých riadkoch v dvojkovej sústave, ktorých hodnota je zároveň rovná poradovému číslu riadku v desiatkovej sústave.

tvorba pravdivostnej tabulky

 Článok pre vás spracoval:

Ing. Peter Marčan, PhD.

DailyAutomation500x253_72ppi

Pozri taktiež:

02 Programovanie PLC – Dátové typy PLC

V nasledujúcom článku si uvedieme niečo o základných dátových typoch PLC s príkladmi ich využitia …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

X